X

Waarom dit meldpunt

Het is belangrijk dat meldingen op eenvoudige wijze kunnen worden gedaan en informatie op centrale wijze wordt verzameld. Nu is dit vaak niet duidelijk en wordt soms de Politie gebeld of wordt er contact opgenomen met een gemeente of natuurbeschermingsorganisatie. Hierdoor ontstaat versnippering van belangrijke informatie en is niet duidelijk of en op welke wijze een melding een vervolg krijgt. Dit meldpunt is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc. Tevens ontstaat landelijk en regionaal een helder beeld van aantallen mogelijke misstanden of overtredingen. Momenteel ontbreekt een duidelijk beeld waardoor het lastig is om trends en signalen succesvol aan te pakken.Wat doen we met uw melding

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn. Bij het doen van de melding worden enkele gegevens gevraagd. Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden.

 

Waarom vragen we naar persoonlijke gegevens?

 

  • Om alle gegevens die bij het meldpunt binnenkomen goed te beveiligen is het nodig om een emailadres en wachtwoord aan te maken. Dit emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan berichten over uw eigen melding. Met dit emailadres en wachtwoord maakt u uw eigen meldpunt account aan, handig want dan kunt u zelf ook altijd uw eigen meldingen terug zien.
  • Er wordt ook gevraagd naar naam en contactgegevens. Dit is niet verplicht om in te vullen, maar wordt wel heel erg gewaardeerd. Soms heeft de opsporingsambtenaar extra informatie nodig over hetgeen aangetroffen is en dan is het heel handig als de melder te bereiken is. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en alleen inzichtelijk voor handhavingsinstanties. Ze worden absoluut niet gebruikt voor andere doeleinden.
  • Soms is het bij vervolging van een eventuele dader noodzakelijk om de gegevens van de melder te vermelden in een proces verbaal. Indien dit bij uw melding het geval is zult u worden benaderd door een opsporingsambtenaar.

Natuurverstoring.nl
Hofsemolenweg 8
8171 PM Vaassen
info@natuurverstoring.nl


© 2024 Natuurverstoring.nl
Powered by Natuurlijk!